ამ გვერდზე შეგიძლიათ გადაამოწმოთ ჩვენს ბაზაში რეგისტრირებული მოქალაქეების პირადი მონაცემები. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ პროექტისთვის ხმის მისაცემად აუცილებელია მოქალაქე რეგისტრირებული იყოს ჩვენს მონაცემთა ბაზაში. იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქე ვერ იქნა ნაპოვნი ბაზაში, ან მონაცემებში აღმოჩენილი იქნება ხარვეზები, თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა მოითხოვოთ მოქალაქის რეგისტრაცია, ან მონაცემებში არსებული ხარვეზების გასწორება.