ამ გვერდიდან შეგიძლიათ ელექტრონულად გააგზავნოთ საპროექტო განაცხადი. განაცხადი მოდერაციის გავლის შემდეგ განთავსდება პორტალზე. გთხოვთ ყურადღებით შეავსოთ ყველა ველი.


მაგ. 512345678 მაქსიმალურად სრულად აღწერეთ თქვენი პროექტი (მინიმუმ 200 სიმბოლო) გთხოვთ ატვირთოთ დოკუმენტების ის გვერდები, რომლებშიც ჩანს პროექტის ავტორის პირადი ნომერი და რეგისტრაციის მისამართი. ამ ველში ნებადართულია რამდენიმე ფაილის ატვირთვა. დასაშვებია .jpeg, .jpg, .png, .pdf ფაილები


აქ შეგიძლიათ ატვირთოთ პროექტთან დაკავშირებული დამატებითი ფაილები (მაგ. სურათები). ამ ფაილების ატვირთვა ოპციონალურია და შეგიძლიათ გამოტოვოთ. დასაშვებია .jpeg, .jpg, .png, .pdf ფაილები


გთხოვთ გაითვალისწინოთ: ყველა ფაილის ჯამური ზომა არ უნდა აჭარბებდეს 20MB-ს